Grote Rekendag 2019

Grote Rekendag 2019

Op woensdag 13 maart hebben we onze jaarlijkse Grote Rekendag weer gehouden. Dit jaar viel de Rekendag samen met de Opendag. We vinden het ontzettend leuk dat er zoveel ouders, pakes, beppes en andere belangstellenden kwamen kijken bij ons in school.

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken!

Het thema van de Grote Rekendag was ‘Uit verhouding’. We zijn de dag gestart met een ´Uit verhouding-modeshow'. Op de catwalk in de gymzaal werden de mooiste outfits en accessoires geshowd. De stralende deelnemers hadden flink hun best gedaan en iets moois uit de kast gezocht.
 
Na deze spetterende start gingen alle groepen in de eigen klas verder met het thema. Elke groep heeft gewerkt op zijn eigen niveau aan hetzelfde thema.  
Groep 1/2 heeft bijvoorbeeld uitgezocht hoeveel kindervoeten er op een dierenpoten passen. Groep 3/4 heeft aan de hand van de denkbeeldige persoon M gewerkt over lichaamsverhoudingen en over de afmetingen van meubilair in relatie tot lichaamslengte. Groep 5/6 heeft de wereld van de GRR (grote reken reus) verkend en groep 7/8 ging onder andere aan de slag met het vergroten van een kubus.
 
Aan de hand van de activiteiten op zo’n dag denken de kinderen na over verhoudingen. Ze schematiseren verhoudingen en rekenen ermee. Tijdens de activiteiten wordt er vaak een beroep gedaan op de meetvaardigheid van de kinderen om de gevraagde verhoudingen te bepalen en te gebruiken.
In alle groepen is er zo op verschillende manieren aandacht geweest voor lineair, kwadratisch en kubisch vergroten.  Van kwadratisch vergroten is sprake als de verhouding gaat over het vergroten van een oppervlakte. Dat ontdekten de kinderen in groep 1 en 2 bijvoorbeeld bij het afpassen van de eigen voet op de poot van een olifant. In de lengte past een kindervoet ongeveer drie keer op de poot van de olifant. Omdat de olifantspoot niet alleen in de lengte groter is, maar ook in de breedte, passen op de hele oppervlakte geen drie kindervoeten, maar wel negen.
Bij kubisch vergroten gaat het om het effect van een lineaire vergroting op de inhoud van een object. Dit heeft groep 5/6 ontdekt bij de Grote Reken Reus, hij is drie keer zo groot als een volwassen man, maar eet 27 keer zo veel suikerklontjes.
Het is een leerzame Rekendag geweest en hierbij willen we de (groot)ouders die hebben geholpen bij de activiteiten heel hartelijk bedanken!
 
In het fotoalbum kunt u de foto’s van de modeshow en de activiteiten in de klassen bekijken.

<< terug naar overzicht
St. Gregoriusschool     Van der Looswei 4, 8615 LV Blauwhuis     t 0515 - 57 92 62     info@gregoriusschool.nl