TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, Facebook of in de Nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf (meestal voor de duur van een jaar) uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de directeur.
 

St. Gregoriusschool     Van der Looswei 4, 8615 LV Blauwhuis     t 0515 - 57 92 62     info@gregoriusschool.nl